KINH NGHIỆM DÀY DẶN

Hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng hơn 10 năm, đã từng kinh qua các vị trí từ Nhân viên hợp đồng cho đến Giám đốc phát triển Kinh doanh của Ngân hàng Standard Chartered. Kiến thức chuyên sâu ở lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp, cũng như trải nghiệm khởi nghiệp thực tế từ 20 ngành nghề khác nhau