Home

Hello anh em!

Chào mừng anh em đến với blog của mình, mình là một người làm trong ngành tài chính, biết chút đỉnh về Digital Marketing nên cũng nhận dăm ba jobs mỗi năm, làm để kiếm thêm chút tiền cho bản thân và gia đình.

Mình làm marketing để bán hàng kiếm tiền, và làm tài chính cốt yếu cũng chỉ là cho dòng tiền chảy tràn với rủi ro thấp nhất. Nếu như anh em cũng đang trên con đường đi tìm sự tự do, từ tự do tâm thức cho đến tự do tài chính, kể cả tự do về mặt thời gian, hãy cùng đồng hành với mình nhé.

Bùi Quang Dũng (Mr.)

Corporate Finance Consultant
Digital Marketing Planner

Blog Anh Béo Tài Chính – www.buiquangdung.com