About

Hơn 14 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, tại các tập đoàn và công ty khác nhau, mình đã tích lũy được một số bài học và câu chuyện thú vị về kiến thức tài chính doanh nghiệp; Tài chính – Ngân hàng; các phương pháp quản lý tài chính cá nhân; và cả những công việc kiếm tiền online nữa. Blog này sẽ là nơi mình lưu giữ và chia sẻ lại với anh em những câu chuyện đó.