CHUYÊN GIA

Các chuyên gia tư vấn chiến lược tài chính của chúng tôi được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các Ngân hàng lớn trong nước  cho đến các Ngân hàng Quốc tế. Đặc biệt là đội ngũ Kiểm toán viên, Chuyên viên đã có trên 5 năm kinh nghiệm từ  các công ty kiểm toán Ernst & Young, KPMG, PwC, Deloitte.